SZKOLENIA

Specjalista
ds. szkoleń :

Rafał Paluchiewicz

tel. /85/ 742 97 37
kom. 784 144 666

szkolenia
@
jmp.bialystok.pl

 
WYBIERZ KURS:
AKREDYTACJA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
PRZYZNANA PRZEZ
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
POWIĘKSZ Czytaj więcej...

POWIĘKSZWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz potrzebom rynku pracy rozszerzyliśmy naszą działalność o szkolenia operatorów urządzeń transportu bliskiego.


Nasze atuty to przede wszystkim:

- własna baza dydaktyczna, klimatyzowana sala konferencyjna z możliwością wykonywanianowoczesnych prezentacji multimedialnych,
- największy w regionie stock wózków widłowych i ładowarek teleskopowych do dyspozycji kursantów,
- bardzo szeroka i różnorodna gama maszyn szkoleniowych - wózki widłowe NISSAN, wózki magazynowe, wysokiego składowania REACH TRUCK, ładowarki teleskopowe MANITOU,
- doświadczona kadra wykładowców mająca bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne,
- szczegółowe konspekty wykładów przygotowywane na każde zajęcia teoretyczne,
- elastyczność w dostosowywaniu terminów zajęć do wymagań grupy
(zazwyczaj zajęcia popołudniowe od 16.00),
- szkolenie na operatorów ładowarek teleskopowych - jako jedyni w regionie,
- możliwość zdawania dodatkowego egzaminu przed inspektorem UDT,
- wliczony w cenę kurs na wymianę butli gazowych.

POWIĘKSZCelem organizowanych przez nas kursów jest:

- zapoznanie z budową i zasadą działania urządzeń transportu bliskiego,
pozwalające na ich prawidłową eksploatację
- przygotowanie kursanta do samodzielnej obsługi urządzenia
- zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

- świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa
- ukończone 18 lat
Poniżej przedstawiamy naszą pełną ofertę szkoleniową. Zapraszamy do zapoznania się z nią i
skorzystania z naszych usług.
Oprócz wysokiej jakości szkoleń oferujemy także dogodne warunki finansowania oraz atrakcyjne rabaty.

W najbliższej przyszłości zamierzamy poszerzyć ofertę o kolejne propozycje kursów.

WÓZKI WIDŁOWE
Po ukończeniu kursu nabywa się uprawnienia do obsługi wózków widłowych, niezależnie od ich wielkości (udźwigu) czy też rodzaju napędu.
Koszt kursu: 550 PLN.

Ponadto dla chętnych organizujemy egzamin państwowy ( 184.43 PLN ) przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Formularz zgłoszeniowy na kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym do pobrania:
POBIERZ w PDF POBIERZ w WORD Wypełnione formularze prosimy odsyłać faksem (0-85) 742 97 37
lub e-mailem na adres: szkolenia@jmp.bialystok.pl
ŁADOWARKI TELESKOPOWE
Kurs jest rozszerzeniem uprawnień I stopnia na wózki widłowe.
Aby uczestniczyć w kursie należy posiadać uprawnień do kierowania wózkami widłowymi lub zgłosić się na kurs I stopnia.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia uprawniające do obsługi ładowarek teleskopowych z każdego rodzaju osprzętem dopuszczonym przez producenta.
Koszt kursu: 450 PLN.

Ponadto dla chętnych organizujemy egzamin państwowy ( 184.43 PLN ) przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Formularz zgłoszeniowy na kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym do pobrania:
POBIERZ w PDF POBIERZ w WORD Wypełnione formularze prosimy odsyłać faksem (0-85) 742 97 37
lub eimailem na adres: szkolenia@jmp.bialystok.pl
PODESTY
Ukończenie kursu uprawnia do obsługi wyłącznie podestów ruchomych przejezdnych. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.
Koszt kursu:
- 550 PLN
- 184.43 PLN PLN za egzamin w UDT


Formularz zgłoszeniowy na kurs Operator podestów ruchomych przejezdnych do pobrania:
POBIERZ w PDF POBIERZ w WORD Wypełnione formularze prosimy odsyłać faksem (0-85) 742 97 37
lub eimailem na adres: szkolenia@jmp.bialystok.pl
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW UDT

Jednodniowy kurs uzupełniający

dla osób które ukończyły kurs i mają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ale nie zdawały egzaminu przed komisją z UDT

W ofercie:
- Spotkanie przypominające części teoretycznej
- Materiały dla kursantów
- Udostępnienie maszyny oraz placu manewrowego na egzamin przed komisją UDT

Cena:
1. Dla osób które ukończyły szkolenie w JMP wózki widłowe : 184.43 zł – egzamin UDT + 148 zł = 319,94 zł
2. Dla osób które ukończyły szkolenie w innej firmie : 184.43 zł – egzamin UDT + 248 zł = 419,94 zł

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:
POBIERZ w PDF POBIERZ w WORD Wypełnione formularze prosimy odsyłać faksem (0-85) 742 97 37
lub eimailem na adres : szkolenia@jmp.bialystok.pl
 

 
JMP: ul. Sejneńska 10, 15-399 Białystok, tel. (0-85) 742 97 37