SZKOLENIA

Specjalista
ds. szkoleń :

Eugeniusz Paluchiewicz

tel. /85/ 742 97 37
kom. 606 533 037

szkolenia
@
jmp.bialystok.pl

 
WYBIERZ KURS:
AKREDYTACJA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
PRZYZNANA PRZEZ
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
POWIĘKSZ Czytaj więcej...

POWIĘKSZWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz potrzebom rynku pracy rozszerzyliśmy naszą działalność o szkolenia operatorów urządzeń transportu bliskiego.






Nasze atuty to przede wszystkim:

- własna baza dydaktyczna, klimatyzowana sala konferencyjna z możliwością wykonywanianowoczesnych prezentacji multimedialnych,
- największy w regionie stock wózków widłowych i ładowarek teleskopowych do dyspozycji kursantów,
- bardzo szeroka i różnorodna gama maszyn szkoleniowych - wózki widłowe NISSAN, wózki magazynowe, wysokiego składowania REACH TRUCK, ładowarki teleskopowe MANITOU,
- doświadczona kadra wykładowców mająca bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne,
- szczegółowe konspekty wykładów przygotowywane na każde zajęcia teoretyczne,
- elastyczność w dostosowywaniu terminów zajęć do wymagań grupy
(zazwyczaj zajęcia popołudniowe od 16.00),
- szkolenie na operatorów ładowarek teleskopowych - jako jedyni w regionie,
- możliwość zdawania dodatkowego egzaminu przed inspektorem UDT,
- wliczony w cenę kurs na wymianę butli gazowych.

POWIĘKSZCelem organizowanych przez nas kursów jest:

- zapoznanie z budową i zasadą działania urządzeń transportu bliskiego,
pozwalające na ich prawidłową eksploatację
- przygotowanie kursanta do samodzielnej obsługi urządzenia
- zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

- świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa
- ukończone 18 lat
Poniżej przedstawiamy naszą pełną ofertę szkoleniową. Zapraszamy do zapoznania się z nią i
skorzystania z naszych usług.
Oprócz wysokiej jakości szkoleń oferujemy także dogodne warunki finansowania oraz atrakcyjne rabaty.

W najbliższej przyszłości zamierzamy poszerzyć ofertę o kolejne propozycje kursów.

WÓZKI WIDŁOWE
Po ukończeniu kursu nabywa się uprawnienia do obsługi wózków widłowych, niezależnie od ich wielkości (udźwigu) czy też rodzaju napędu.
Koszt kursu: 550 PLN.

Ponadto dla chętnych organizujemy egzamin państwowy ( 152 PLN ) przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Formularz zgłoszeniowy na kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym do pobrania:
POBIERZ w PDF POBIERZ w WORD Wypełnione formularze prosimy odsyłać faksem (0-85) 742 97 48
lub e-mailem na adres: szkolenia@jmp.bialystok.pl
ŁADOWARKI TELESKOPOWE
Kurs jest rozszerzeniem uprawnień I stopnia na wózki widłowe.
Aby uczestniczyć w kursie należy posiadać uprawnień do kierowania wózkami widłowymi lub zgłosić się na kurs I stopnia.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia uprawniające do obsługi ładowarek teleskopowych z każdego rodzaju osprzętem dopuszczonym przez producenta.
Koszt kursu: 350 PLN.

Ponadto dla chętnych organizujemy egzamin państwowy ( 152 PLN ) przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Formularz zgłoszeniowy na kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym do pobrania:
POBIERZ w PDF POBIERZ w WORD Wypełnione formularze prosimy odsyłać faksem (0-85) 742 97 48
lub eimailem na adres: szkolenia@jmp.bialystok.pl
PODESTY
Ukończenie kursu uprawnia do obsługi wyłącznie podestów ruchomych przejezdnych. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.
Koszt kursu:
- 550 PLN
- 152 PLN za egzamin w UDT


Formularz zgłoszeniowy na kurs Operator podestów ruchomych przejezdnych do pobrania:
POBIERZ w PDF POBIERZ w WORD Wypełnione formularze prosimy odsyłać faksem (0-85) 742 97 48
lub eimailem na adres: szkolenia@jmp.bialystok.pl
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW UDT
Od 2003 roku wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu. Spowodowało to zmiany w programie nauczania kierowców wózków widłowych. Dlatego też Państwowa Inspekcja Pracy oraz Urząd Dozoru Technicznego nakazują osobom, które zdobyły uprawnienia do obsługi wózków widłowych przed tą datą, zdanie egzaminu państwowego. Ponadto uprawnienia wydawane przez UDT pozwalają na obsługę wózków przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz na wykonywanie zawodu operatora za granicą (możliwość uzyskania certyfikaty UDT w języku angielskim).
Firma nasza oferuje pomoc w przygotowaniu do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego wszystkim, którzy chcieliby taki egzamin zdawać, a więc:

- Osobom, które zdobyły uprawnienia do obsługi wózków widłowych przed rokiem 2003
- Osobom, które ukończyły kurs kierowcy wózków widłowych po roku 2003 ale nie zdawały egzaminu w UDT.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:
POBIERZ w PDF POBIERZ w WORD Wypełnione formularze prosimy odsyłać faksem (0-85) 742 97 48
lub eimailem na adres : szkolenia@jmp.bialystok.pl
 

 
JMP: ul. Sejneńska 10, 15-399 Białystok, tel. (0-85) 742 97 37